Strona główna -> Druki i formularze
2022-05-24     Joanny, Zdenka, Zuzanny     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

 Druki i formularze do pobrania

1. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
2. Księga rejestrowa - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3. Księga rejestrowa - OGNISKO ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE MUZYKOWANIA LUDOWEGO
4. Księga rejestrowa - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA
Stawki podatku rolnego na 2018 rok
Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - 2017
INFORMACJA o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach dla osób fizycznych - 2018
DEKLARACJA na podatek od nieruchomości - 2018
DEKLARACJA na podatek rolny - 2018
DEKLARACJA na podatek leśny - 2018
Uchwała Nr 157/XXI/2016 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
Wniosek o przyłącz do sieci wodociągowej 2016
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WNIOSEK NA NOWY DOWÓD OSOBISTY
Wniosek do Starostwa Powiatowego
dot. klasyfikacji gruntów w związku z wystąpieniem szkód popowodziowych
Wniosek - Wypis i Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna
Wniosek - PODZIAŁ DZIAŁKI
Wniosek o nadanie NUMERU DOMU
Wniosk o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
nowy wzór Dz.U. z 2013 poz.789.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wydanie zezwolenia
na opróżnianie szamb,transport ścieków {art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2012 poz. 391}
Wniosek o udostępnienie danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]