Strona główna -> Honorowi Obywatele Gminy
2022-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

HONOROWI OBYWATELE GMINY

ŁOSOSINA DOLNA

 

 Honorowe Obywatelstwo Gminy Łososina Dolna, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia za wybitne zasługi dla Gminy Łososina Dolna, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do rozwoju Gminy i wspierania jej społeczności.

 

Honorowe Obywatelstwo  Gminy Łososina Dolna  nadaje Rada Gminy w Łososinie Dolnej w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna potwierdzone zostaje:

  • Aktem nadania  Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna;
  • Medalem, na którego awersie umieszczono Herb Gminy Łososina Dolna, i napis w otoku "Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna", zaś a na rewersie Flagę Gminy Łososina Dolna;
  • Miniaturą  medalu w formie znaczka;
  • Wpisem do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Łososina Dolna.

 

03.05 2010r. -  podczas obchodów Święta Kwitnących Sadów odbyła się pierwsza ceremonia nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łososina Dolna.

 

 

W 2010 roku uchwałą z dnia 23 kwietnia tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymali:

 

Pan  Prof.  dr hab. JÓZEF KUŹMA - działacz w  dziedzinie rozwoju oświaty, wykładowca;

 

 

 

 

WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

/Uchwała  Nr 285  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/

 

 

 


 

Ks. Prałat WŁADYSŁAW PIĄTEK -  Wieloletni Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej; /Prałat zmarł 6 lipca 2011 r./

 

 

 

 

  WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

 

  /Uchwała  Nr 286  /XXXVI/ 10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23  kwietnia 2010 roku/

 

 

   

 


Pan mgr JERZY ZAJĄKAŁA - Wójt Gminy Łubianka;

 

 

 

 

  WNIOSEK KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

 

 

 

 

 

 


Śp. Ks. Prałat JULIAN JUZA - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Tęgoborzy. /Odznaczony pośmiertnie/

 

 

 

 

  WNIOSEK  KAPITUŁY wraz z UZASADNIENIEM:

 

 

  

 
 
Święto Kwitnących Sadów - 03.05.2010r.
 
 
 
 
od lewej: /Bolesław Oleksy, Prof. dr hab. Józef Kuźma, Śp. Ks. Prałat Władysław Piątek, mgr Jerzy Zająkała, siostrzenice Śp. Ks. Prałata Juliana Juzy, mgr inż. Stanisław Golonka/ 
 
 
 

 

W 2013 roku uchwałą z dnia 26 kwietnia tytuł Honorowego  Obywatela Gminy Łososina Dolna otrzymał:

 

Ks. Prałat  MARIAN  STĘPIEŃ – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie;

     

  WNIOSEK  KAPITUŁY  wraz z UZASADNIENIEM:

 

 

 

 

 

 
 
 
Święto Kwitnących Sadów  -  05.05.2013r.

 

od lewej: /mgr inż. Stanisław Golonka, Ks. Prałat  Marian Stępień,  Bolesław Oleksy/ 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]