Strona główna -> Ważne telefony
2022-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej
  tel. 18 444-80-02 wew. 512  lub 510
 • Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej
  tel. 18 444-80-41
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy
  tel. 18 444-92-67
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
  tel. 18 444-80-08
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy
  tel. 18 444-90-12

Szkoły i Gimnazja

1. Gimnazjum w TĘGOBORZY tel. 18 444-99-19
e-mail : gim_tegoborze@poczta.onet.pl

2. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w ŁOSOSINIE DOLNEJ
tel. 18 444-84-02 www.zslososina.lososina.iap.pl

Szkoły Podstawowe:

- MICHALCZOWEJ tel. 18 444-80-06
e-mail : szelek@lososina-dolna.szkoly.edu.pl

- RĄBKOWEJ tel. 18 444-90-58

- ROJÓWCE tel. 18 444-90-26

- STAŃKOWEJ tel.   18 444-80-23

- TABASZOWEJ tel.  18 444-90-20

- TĘGOBORZY tel. 18 444-90-19

- WITOWICACH DOLNYCH tel. 18 444-80-32

- ŻBIKOWICACH tel.  18 444-80-20

 

::Ochotnicza Straż Pożarna::

1. OSP Tęgoborze - Prezes Augustyn KARKOSZKA

tel.18 444-94-62 tel.dom. 18 444-93-06

2. OSP Łososina Dolna - Prezes Pawłowski Andrzej

tel. 18 444-80-25 tel.dom. 18 444-87-52

3. OSP Tabaszowa - Prezes Władysław Szabla

tel. 512 186 950

 

::POLICJA ::

 • Komisariat Policji w Łososinie Dolnej 
  Łososina Dolna 400
  33-314 Łososina Dolna
  (Budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna)
 • tel.18 444-90-41


 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]