Strona główna -> Gospodarka -> Dlaczego Łososina
2020-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu    

Dlaczego Łososina

Infrastruktura

Większość inwestycji poczynionych w ostatnich latach służyła poprawie stanu środowiska naturalnego, gdyż władze Gminy "postawiły" na ekologię - i tak:

 • wykonano sieć gazową - wszyscy mieszkańcy Gminy korzystają z gazu ziemnego,
 • we wszystkich obiektach użyteczności publicznej wykonano kotłownie gazowe,
 • zrekultywowano wysypisko śmieci (obecnie śmieci składowane są do kontenerów i worków wywożonych przez firmę), ponadto segregacja obejmuje plastik i szkło, na co przeznaczone są - specjalne kontenery wybudowano i oddano do użytku oczyszczalnię w Tęgoborzy i w Łososinie Dolnej

Gmina została objęta w całości siecią telefoniczną

W ostatnich latach oddano do użytku:

 • budynek Urzędu Gminy
 • Dom Strażaka w Tęgoborzy
 • remizę OSP w Tabaszowej

Dbając o poprawę warunków pracy nauczycieli oraz o poprawę warunków nauki uczniów oddano w ostatnich latach:

 • część dydaktyczną Szkoły Podstawowej w Michalczowej,
 • Szkołę Podstawową w Łękach,
 • Szkołę Podstawową w Łososinie Dolnej (gdzie nadal trwaja prace adaptacyjne w segm. "C" na potrzeby gimnazjum),
 • wybudowano Gimnazjum w Tęgoborzy,
 • wybudowano Szkołę Podstawową w Rojówce
 • dokonano niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej w Tabaszowej, Tęgoborzy , Stańkowej, Rąbkowej.
 • Trwają prace przy modernizacji dróg oraz rozbudowa kanalizacji na terenie gminy

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]