2022-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

*

GMINA ŁOSOSINA DOLNA
33-314 Łososina Dolna
Nazwa i adres beneficjenta

Nr umowy Z/2.12.III/3.5.1/55/05/U/55/05

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
W związku z otrzymaniem przez Gminę Łososina Dolna dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn; ”Kontynuacja budowy Gimnazjum w Tęgoborzy wraz z salą gimnastyczną i zapleczem „ nr Z/2.12/III/3.5.1/55/05 w dniu 30.12.2005r

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie ul. Basztowa 22 została podpisana Umowa nr. Z/2.12/III/3.5.1/55/05/ U/55/05 . pomiędzy :

Wojewodą Małopolskim – reprezentowany przez

  • Ryszarda Póltoraka

Gminą Łososina Dolna – reprezentowaną przez :

  • Stanisława Golonkę - Wójta Gminy
  • Zofię Prusak - Skarbnika Gminy
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 613 240,00 zł
w tym koszty kwalifikowalne: 2 562 000,00 zł
Środki z Unii Europejskiej /ZPORR/: 1 537 200,00 zł
Środki własne Gminy Łososina Dolna: 1 076 040,00 zł

 30.12.2005r


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

1. W dniu 02.01.2006r została podpisana Umowa z Wykonawcą tj firmą :

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane ”ŁAD - BUD” 33-100 Tarnów ul. Dąbrowskiego 46 na realizację projektu pn;
”Kontynuacja budowy Gimnazjum w Tęgoborzy wraz z salą gimnastyczną i zapleczem„

Wartość Umowy wynosi: 2 418 738,01 zł /brutto/ - koszty kwalifikowalne

Przekazano wykonawcy plac budowy i dokumentację projektową, a Wykonawca przystąpił do realizacji robot budowlanych.

02.01.2006r

2. Trwają prace budowlane zgodnie z Harmonogramem robót. Tempo prac jest dobre.

15.02.2006r

3. W dniu 24.03.2006r w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie został podpisany Aneks do Umowa nr. Z/2.12/III/3.5.1/55/05/ U/55/05 . uwzględniający wartości po przetargu :

Całkowita wartość projektu wynosi : 2 463 766,47 zł
w tym koszty kwalifikowalne : 2 418 738,01 zł
Środki z Unii Europejskiej /ZPORR/ : 1 451 242,81 zł
Środki własne Gminy Łososina Dolna : 1 012 523,66 zł

4. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Gimnazjum, oraz prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku zgodnie z harmmonogramem.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA REALIZACJI PROJEKTU

24-03-2006r

26-04-2006r

 

10-05-2006r

02-06-2006r

20-06-2006r

 Artykuł z " Dziennika Polskiego" z dnia 31sierpnia 2006 r.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007 w Gimnazjum w Tęgoborzy


Przemówienie Wójta Gminy Łososiny Dolnej mgr inż. Stanisława Golonki

W Tęgoborzy zakończono budowę nowego gimnazjum. 4 września 2006 r. odbyła się w tej miejscowości na Jeziorem Rożnowskim Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007. Szkoła została uroczyście poświęcona przez Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, biskupa Wiktora Skworca.

Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka przez sześć lat koncentrował pieniądze na budowę Gimnazjum w Tęgoborzy. Przedsięwzięcie kosztowało 6,1 mln zł. Ponad połowa tej kwoty wyłożyła gmina. 24 procent, czyli przeszło 1,5 mln zł otrzymano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a 20 procent pochodziło z budżetu państwa. Dzięki temu powstał nowoczesny obiekt, znakomicie wyposażony, który będzie służył 250 uczniom z tej miejscowości oraz z sąsiednich wiosek.

Ten funkcjonalny i efektowny budynek zaprojektowali sądeccy architekci: Zygmunt Lewczuk i Jacek Najbar a budowę realizowały nowosądeckie firmy.

Podczas uroczystości przecięto wstęgę. Wójt i Dyrektor Gimnazjum Irena Basta poprosili o to honorowych gości: przedstawiciela Ministra Edukacji Narodowej dr Joannę Michalak, Wicewojewodę Małopolskiego Rafała Rosteckiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Wiesława Zimowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty Józefa Rostworowskiego oraz samorządowych włodarzy Sądecczyzny.

Uroczystość w szkole poprzedzona została Mszą Św. w kościele parafialnym w Tęgoborzy. Nabożeństwo koncelebrował Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej bp Wiktor Skworc. W szkole poświęcił on budynek i krzyże do wszystkich sal lekcyjnych. Z Dyrektor Ireną Bastą odsłonił tablicę upamiętniającą patrona Adama Asnyka.


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]