2019-11-17     Grzegorza, Salomei, Walerii     "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz    

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Łososina Dolna


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna
obowiązuje od dnia 26.05.2008r.

Wypisy i Wyrysy z MPZP można uzyskać w Urzędzie Gminy Łososina Dolna w pokoju nr 15 po złożeniu odpowiedniego wniosku i wniesieniu odpowiedniej opłaty.


Uchwała Nr 114 / XV / 08
Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

 


 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]