Strona główna -> Urząd Gminy -> Rada Gminy
2022-07-04     Aureli, Malwiny, Zygfryda     "Niech tkwi w twym sercu korzeń miłości, wyrośnie z niego dobro". św. Augustyn    
 
RADNI GMINY ŁOSOSINA DOLNA VII kadencji (2014-2018)

Oleksy Bolesław

Przewodniczący Rady Gminy
Radny - Łososina Dolna

Przyjmuje strony  w środy od 8.00-15.00
Tel: 18 444 80 02 wew. 527

Litwiński Piotr
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radny - Tęgoborze

Baran Maria
Radna - Białawoda, Zawadka

Cetnarowska Barbara
  Radna - Witowice Górne

Firlej Piotr
Radny - Żbikowice, Stańkowa, Wronowice

Gucwa Wojciech
Radny - Rąbkowa

Klimek Artur
  Radny - Łęki, Michalczowa

Kuźma Ryszard
Radny - Świdnik

Pajor Marian
Radny - Łososina Dolna

Pawłowska Dorota
  Radna - Łyczanka, Skrzętla, Rojówka

Salamon Wiesław
 
Radny - Bilsko

Sarata Andrzej
Radny - Tabaszowa, Znamirowice

Śp.Szkarłat Ludwik - wygaśnięcie madatu radnego /postanowienie KW/

Jerzy Schneider

Radny - Tęgoborze

Załubska Urszula
  Radna - Witowice Dolne

Zelek Piotr
Radny - Bilsko

- górny rząd: Śp.Ludwik Szkarłat , Andrzej Sarata, Ryszard Kuźma, Barbara Cetnarowska, Stanisław Golonka, Wiesław Salamon, Artur Klimek, Piotr Zelek, Wojciech Gucwa; - dolny rząd: Piotr Firlej, Marian Pajor, Piotr Litwiński, Bolesław Oleksy, Dorota Pawłowska, Urszula Załubska, Maria Baran.

 

Składy stałych Komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marian Pajor

Członkowie:

Maria Baran

Piotr Zelek

Piotr Firlej

Urszula Załubska


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Andrzej Sarata

Członkowie:

Maria Baran

Dorota Pawłowska

Wiesław Salamon

Piotr Zelek

Piotr Litwiński

 

Marian Pajor

Wojciech Gucwa

Ryszard Kuźma


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący: Barbara Cetnarowska

Członkowie:

Dorota Pawłowska

Urszula Załubska

Ryszard Kuźma

Artur Klimek

Piotr Firlej


Komisja do Spraw Budżetu

Przewodniczący: Piotr Litwiński

Członkowie:

Wiesław Salamon

Barbara Cetnarowska

Artur Klimek


Wojciech Gucwa

Andrzej Sarata

 

ZMIANY: 02.01.2018r.

DODANO dn.02.12.2014r.
 
ARCHIWUM Z DN. 30.11.2010
 
W Łososinie Dolnej 30 listopada 2010r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy w nowym składzie. A mianowicie od lewej:
 
- dolny rząd: Piotr Litwiński, Bolesław Oleksy, Zofia Prusak , Stanisława Kmiecik, Piotr Firlej; - środkowy rząd: Edward Pajor, Marian Pajor, Andrzej Sarata, Tadeusz Jacak, Wojciech Gucwa; - górny rząd: Michał Serafin, Kazimierz Jasnos, Barbara Cetnarowska, Wiesław Salamon, Ryszard Kuźma.
 
 
Pierwszą sesję do czasu wyboru Przewodniczącego
prowadziła Radna seniorka Pani Stanisława Kmiecik.
                  
        
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Kazimiera Sromek wręczyła zaświadczenia i gratulacje nowej Radzie życząc siły i wytrwałości w realizacji postawionych przed sobą zadań na rzecz rozwoju Gminy Łososina Dolna jak również wielu sukcesów w pracy i powodów do osobistej satysfakcji z pełnienia tej ważnej społecznej roli dla dobra i rozwoju Gminy.
 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatów Radni na Sesji Rady Gminy Łososina Dolna złożyli ślubowanie o treści:
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców."
 
ZGODNIE ŚLUBOWALI:
 • Stanisława Kmiecik – Łyczanka, Skrzętla, Rojówka
 • Barbara Cetnarowska – Witowice Górne
 • Zofia Prusak - Tęgoborze
 • Piotr Firlej – Żbikowice, Stańkowa, Wronowice
 • Wojciech Gucwa - Rąbkowa
 • Tadeusz Jacak – Białawoda, Zawadka
 • Kazimierz Jasnos - Bilsko
 • Ryszard Kuźma – Świdnik, Rojówka
 • Piotr Litwiński - Tęgoborze
 • Bolesław Oleksy – Łososina Dolna
 • Marian Pajor – Łososina Dolna
 • Edward Pajor - Witowice Dolne
 • Andrzej Sarata – Tabaszowa, Znamirowice
 • Wiesław Salamon - Bilsko
 • Michał Serafin – Łęki, Michalczowa
 
W tajnym głosowaniu przyszedł czas na wybór Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Wybrany skład stanowisk funkcyjnych kolejnej kadencji jest niezmienny a mianowicie: Przewodniczącym Rady został Pan Bolesław Oleksy a Wiceprzewodniczącym Pan Piotr Litwiński.
 
 
Kolejnym punktem inauguracyjnej Sesji RG było przedstawienie
przez Pana Wójta Stanisława Golonkę informacji dotyczącej realizacji budżetu i innych ważnych spraw Gminy.
 
 

 Składy osobowe Stałych Komisji Rady:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w składzie:

Sarata Andrzej – Przewodniczący

Gucwa Wojciech - członek komisji
Jacak Tadeusz - członek komisji 
Jasnos Kazimierz - członek komisji
Kmiecik Stanisława - członek komisji
Kuźma Ryszard - członek komisji
Litwiński Piotr - członek komisji
Pajor Edward - członek komisji
Pajor Marian - członek komisji
Salamon Wiesław - członek komisji 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
w składzie:
 
Cetnarowska Barbara Przewodnicząca
 
 
Firlej Piotr - członek komisji
Gucwa Wojciech - członek komisji
Kuźma Ryszard - członek komisji
Prusak Zofia - członek komisji
Serafin Michał - członek komisji
 

Komisja do spraw Budżetu Gminy w składzie:
 
Litwiński Piotr – Przewodniczący
 
 
Cetnarowska Barbara - członek komisji
Jacak Tadeusz - członek komisji
Jasnos Kazimierz - członek komisji
Pajor Edward - członek komisji
Sarata Andrzej - członek komisji
Serafin Michał - członek komisji
 

Komisja Rewizyjna w składzie:
 
Pajor Marian – Przewodniczący
 
Firlej Piotr - członek komisji
Kmiecik Stanisława - członek komisji
Prusak Zofia - członek komisji
Salamon Wiesław - członek komisji

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]